Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. Oddział w Długopolu Zdrój 57-520 Długopole Zdrój ul. Wolna 1 tel/fax: (0 74) 813 93 19

Jak do nas dojechać...

Długopole Zdrój leży przy linii kolejowej i trakcie drogowym łączącym Wrocław z Pragą.
Posiada dobra połączenie drogowe i kolejowe z terenem całego kraju.