Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. Oddział w Długopolu Zdrój 57-520 Długopole Zdrój ul. Wolna 1 tel/fax: (0 74) 813 93 19

Pisz do nas...


“Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A.

Oddział w Długopolu Zdroju

57-520 Długopole Zdrój

ul. Wolna 1

tel./fax (074) 813-93-19

Biuro Usług tel. (074) 813-90-51